Malåborg

Vänsterpartiet ska göra allt som går för att bevara Malåborg. Att bygga om Malåborg till en förskola anser vi vara ett dåligt alternativ, av flera skäl. Att bygga nytt i en gammal stomme har i vissa fall blivit problematiskt t.ex. Raketskolan i Kiruna http://www.nsd.se/nyheter/kiruna/fler-fuktskador-upptackta-pa-nya-raketskolan-8164784.aspx

Med tanke på den inställning (V)i hade från början och de samtal vi fått från medborgare i Malå tvekar (V)i inte att man bör undvika Malåborg som alternativ.

Malåborg är Malås Folkets Hus och att ta bort den funktionen utan att ersätta den med något annat är olyckligt för samhällets utveckling. Malå blir utan stora danstillställningar (hotellet är för litet), bingosal, inomhus marknader och annan försäljning, extra sportlokal mm.

Vänsterpartiet har förordat Tjambo alternativet som första alternativ, om inte det är möjligt är ett nybygge nästbästa alternativ.

Åke Wallgren

 

Vänsterpartiet vill ta tillbaka en del av kraftbolagens vinster

vattenkraft
Vänsterpartiet vill se över möjligheterna att återföra pengar till de kommuner och byg­der som har vattenkraft, vindkraft och gruvor inom sina kommungränser. Det bör ske genom ett lokalt utvecklingskapital. Vi föreslår bl.a att 1 öre per producerad kilowatt återförs till de vattenkraftsproducerande kommunerna. Vi vill uppmuntra lokalt en­gagemang och lokalt ägande – som är en av drivkrafterna för att utveckla landsbygden.

Barnfattigdomen är verklig

Vi vet hur problemen ser ut, och vad som krävs för att kunna göra någonting åt dem.

Barnfattigdomen existerar. I Sverige levde 2010, enligt officiell statistik, 242 000 barn i fattigdom. Det är ingen överdrift eller påhittad siffra som nästan görs gällande i debatten efter ”Uppdrag gransknings” inslag i förra veckan.

Fattigdom för svenska barn innebär att inte ha råd att följa med på skolutflykten, att ha så trångt därhemma att man träffar sina kompisar ute, att inte kunna följa med kompisarna på bio eller vara med i fotbollsklubben. Barnen skäms ofta och säger att de inte har tid eller att de är sjuka.

För Vänsterpartiet är det självklart att alla barn har rätt till en trygg och bra uppväxt. Det är en prioriterad fråga för oss att barn i vårt land inte ska behöva växa upp med bara det alla nödvändigaste.

Vi vet hur problemen ser ut, och vi vet vad som skulle krävas för att kunna göra någonting åt dem. Det är dags att sluta förneka att barn i Sverige lever i fattiga familjer och i stället se till att avskaffa barnfattigdomen. Det gäller jobb och utbildning så att arbetslösa kan ta de jobb som kommer och övergripande reformer för att återupprätta det sociala skyddsnätet – som en återuppbyggd sjukförsäkring och en fungerande a-kassa.

I stället för rut-avdrag till privat läxhjälp ska vi utöka skolans resurser till kvalificerad läxhjälp. Låt skolan tillhandahålla datorer till alla när det krävs för undervisningen och ge alla barn möjlighet att äta en bra frukost i skolan. Gör kollektivtrafiken, simhallarna och kulturskolorna gratis för alla barn. Förbjud vräkningar av barnfamiljer.

Om vi förbättrar för alla, avskaffar fas 3, höjer underhållsstödet kommer vi nog snarare att spara pengar på sikt.

Barnfattigdomen är verklig. Med Vänsterpartiets politik kan vi minska den drastiskt. Det är inte svårt, det handlar bara om att vilja.

Föraktfull syn på människan

Ekonomiska klyftor ökas trots kunskap om att även de rika mår bättre i jämlika samhällen.

av Kjell Hanseklint
vänsterkrönikör

Synd att dessa bildningsreportage blir olästa eller bara flyktigt skummade på grund av att vi bara läser dagstidningar 22 minuter per dag. Jag tänker på de utmärkta reportagen om våra ökade ekonomiska och sociala klyftor som publicerades i Norran måndag, onsdag och torsdag förra veckan.

Har du trots din bildningstörst inte läst reportagen, lägg tidningarna vid sängen för läsning i lugn och ro till helgen. Vill du hårt lönearbetande medborgare fortsätta vara okunnig om priset för de skattesänkningar du belönats med de senaste åren, förstör tidningarna så de inte kommer i bildningstörstandes händer.

Det märkliga är att de ekonomiska och sociala klyftorna ökas medvetet trots kunskaper om att till och med de rika mår bättre, känner sig tryggare och lever längre i jämlika samhällen. Genom att sammanställa länders offentliga statistik och göra jämförelser har till exempel Richard Wilkinsson och Kate Pickett i boken ”Jämlikhetsanden” kunnat visa att det är så. Med antiintellektuella argument har den boken sågats av mången högljudd högerekonomism.

I Sverige accepteras det till och med att den som får sin försörjning från socialförsäkringar eller pension får betala högre skatt än om samma person fått samma låga inkomst genom lönearbete. Det värsta är att en tänkt så kallad arbetarregering, efter valet 2014, inte tror sig om att kunna vinna en opinionsstrid för att direkt rätta till den borgerliga tokigheten.För jag som har stora tvivel om att vi lever i, eller ens är på väg in i ett kunskapssamhälle, är de medvetet ökade sociala och ekonomiska klyftorna ett av argumenten för att snacket om kunskapssamhället är betydligt överdrivet. Och även om vi skulle vara på väg in det samhället så hjälper det föga eftersom vi inte ser ut att ha tillräcklig bildning för att kunna omsätta kunskaperna till ett ekonomiskt, socialt och kulturellt rikt liv för alla.

Till sist tar jag risken att missförstås av de illvilliga. I dag känner jag mig privilegierad när jag 2010, efter 40 års lönearbete, fick sparken och därför några månaders genomlevda kunskaper om den föraktfulla människosyn som präglar arbetslöshetsförsäkringens villkor.

Publicerad i Norran 2013-01-07

Hur ska sjukvården i inlandet se ut i framtiden?

Debatten om inlandssjukvården fortsätter.  Som ni vet fick Vänsterpartiet lämna majoriteten i landstinget när vi inte gick med på besparingarna i inlandet. Sen dess har jag och våra partikamrater fortsatt att försöka övertyga S och Mp om att besparingarna inte är bra och fått visst gehör. Ambulansen i Malå är kvar, som ett exempel. Men det är fortfarande låsta positioner vad gäller Åsele och Dorotea.

Det ser ut som det kommer att bli en folkomröstning. Det finns tillräckligt med namnunderskrifter så landstingsfullmäktige måste behandla frågan. Det finns, som det ser  ut nu, tillräckligt många röster i fullmäktige för en folkomröstning. I februari kommer frågan att behandlas i landstingsfullmäktige och omröstningen planeras till i maj 2013. Under våren kommer alla vänsterkrafter behövas i kampanjen. Det kommer att finnas utrymme att diskutera kampanjupplägg m.m. på partidistriktets årskonferens.

Det blir viktigt hur själva frågan formuleras. Vi i V-gruppen tycker att vi ska ha ett seriöst förslag som partierna tar fram tillsammans med Doroteaupproret. Jag har påbörjat de diskussionerna men är ännu osäker på hur det kommer att bli.

Samtidigt har Dorotea kommun och landstinget  skrivit ett avtal om två akutplatser på ett äldreboende. Både i landstinget och i kommunen har vi Vänsterpartister röstat för avtalet. Det gör oss till det enda parti som att vara ren, eller kommer det att finnas motioner skrivna av PR-byråer på uppdrag av riskkapitalet och ledamöter som agerar dubbelagenter? Det vill säga som har egna ekonomiska intressen i välfärdsmarknaden.

Det har också de senaste två seklen skett en utförsäljning av Statliga företag och det harskett i stort samförstånd mellan Socialdemokraterna och Alliansen liksom  enigheten om EU medlemskap .

Näringslivet har lärt sin läxa, förr satsade man miljarder på att få socialdemokraterna att förlora val – i dag betalar de så mycket mindre för att istället förändra partiet inifrån.

Rolf Carlsson, Skelleftehamn
Fri vänsterdebattör

(V) vill att arbetstiden i äldrevården kortas

Ur Norran 1012-12-10

Vänsterpartiet vill att de som jobbar i vården ska få tillbaka sina förkortade arbetspass.

År 2005-2008 fanns det ett försök med arbetstidsmodell som var mycket uppskattad av de anställda. Men efter 2008 tog dåvarande majoriteten med ML och borgarna bort detta system, säger Jan-Andes Perdahl (V).

De som jobbar inom omsorgen blir allt mera utslitna, de går ner i tid självmant. Jag föreslår återinförande av samma modell, eller annan modell som gör att 80 procent räknas som heltid.

Omsorgen räknar med två miljoner i underskott. Är detta en besparing?
Fördelen att man får bättre kvalitet, ska vi få ungdomar att jobba i omsorgen kan det locka om heltiden är kortare. Tittar man krasst är det dyrare, men man får ju tillbaka på annat sätt, säger Jan-Anders Perdahl.

Sjuktalen har börjat stiga inom omsorgen.

Det här är ett sätt att mota just en sådan problematid, säger Perdahl.

På onsdag tas ärendet upp i omsorgsnämnden.

Britta Stenberg

Motion om återförsäljning av material från Återvinningscentral

Förslag till fullmäktigebeslut

Vänsterpartiet i Malå yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ett lokalutrymme tas fram där Malåbor kan lämna in föremål för återanvändning, som ett alternativ till att kasta ner dem i containers. Föremålen ska då kunna lagas vid behov och sedan återanvändas/säljas till allmänheten.

Motivation

 Allt material som lämnas till Återvinningscentralen kostar kommunen pengar i form av avgift till Bodens sopförbränningsstation eller deponi. Många av de föremål som lämnas till Malå ÅVC är ofta i bra skick och kan återanvändas/säljas.

Vänsterpartiet i Malå föreslår därför att kommunen skapar ett system för återanvändning av inlämnade föremål liknande de som finns i flesta andra kommuner
t ex Kronan i Luleå:

http://www.lulea.se/forinvanare/arbeteochpraktik/praktikochutbildningsplatserforvuxna

/atervinningsmarknad.4.6ebed23a109d954a359800045094.html

och Repris i Piteå:

http://www.pitea.se/repris/

Vänsterpartiet i Malå

 

 

 

Jonas Sjöstedt: Därför seglar vi med Ship to Gaza

Debatt i Aftonbladet 2012-09-18

Under veckan kommer vi att åka med Ship to Gazas båt Estelle under varsin etapp. Det är vårt sätt att uttrycka vårt stöd för Ship to Gazas försök till att bryta Israels orättfärdiga blockad. Med på båten finns förutom livsnödvändiga förnödenheter också ett meddelande till det palestinska folket: Ni är inte ensamma, vi har inte glömt er. Den internationella solidaritet som Ship to Gaza representerar, är en nödvändig påtryckning för att förändra den israeliska ockupationspolitiken.

Det har gått fem år sedan blockaden av Gaza inleddes och konsekvensen för invånarna är ödesdiger. En stor del av befolkningen lever under FN:s fattigdomsgräns och tre av fyra invånare är beroende av internationellt bistånd.

Det råder brist på mediciner, rent vatten och byggnadsmaterial. I augusti presenterades FN:s mest omfattande rapport någonsin kring situationen i Gaza. Rapporten konstaterar att Gaza inte kommer att vara beboeligt år 2020 om inte omedelbara åtgärder sker. Det illustrerar tydligt hur allvarlig den humanitära nödsituationen är.

Blockaden hindrar inte bara import av varor till Gaza. Invånarna stoppas från att lämna Gaza och saknar därför möjlighet att till exempel besöka släktingar på Västbanken. Det är dessutom svårt för sjuka att få utresetillstånd för att få nödvändig sjukvård. Som en följd av den strypta exporten är det för många en i det närmsta omöjlig uppgift att försörja sig. Arbetslösheten är skyhög för att palestinska företag inte tillåts sälja sina varor utomlands och inte kan importera råvaror eller nödvändig utrustning.

Israels blockad är en kollektiv bestraffning, som tillsammans med bosättningspolitiken och muren runt Västbanken syftar till att omöjliggöra framtiden för en självständig palestinsk stat.

Blockaden kränker grundläggande mänskliga rättigheter, då 1,7 miljoner palestinier förvägras rätten till ett drägligt liv. Israels ockupationspolitik strider mot folkrätten. Därför måste blockaden omedelbart avbrytas.

När det internationella samfundet inte förmår lägga kraft bakom sina protester, vilar ansvaret på oss andra. Stödet för att bryta blockaden är brett. När den fyllde fem år i början av sommaren, skrev ett femtiotal organisationer under ett upprop som krävde att blockaden skulle hävas. Bland undertecknarna fanns bland annat Amnesty international, Världshälsoorganisationen WHO och FN:s barnfond Unicef.

För oss är Ship to Gaza solidaritet i praktiken. Sedan i juni har Ship to Gaza seglat med båten Estelle från Umeå, med siktet inställt på att bryta blockaden och leverera nödvändiga förnödenheter till Gazas folk. Man har seglat över Nordsjön, längs den franska Atlantkusten och befinner sig nu utanför Spanien.

I hamnarna som man har besökt har människor strömmat till för att uttrycka sitt stöd. Vi är stolta över att få vara en liten del i denna viktiga solidaritetshandling.

För vänstern har den internationella solidariteten alltid varit en ledstjärna. Vi protesterar mot förtryck av människor och vägrar blunda när grundläggande mänskliga rättigheter kränks. Israels orättfärdiga blockad förvägrar Gazas invånare rätten till ett människovärdigt liv.

Genom att resa med Estelle vill vi visa att vi stödjer Ship to Gazas försök till att bryta blockaden. Möjligheten till ett fritt Palestina och en fredlig tvåstatslösning av konflikten kräver att blockaden hävs.

 Jonas Sjöstedt
Stefan Lindborg

Motion om förbud mot trafik med tung lastbil efter Skolgatan

Motion till kommunfullmäktige

2011-12-26
Av Vänsterpartiet

Förbud mot trafik med tung lastbil efter Skolgatan 

Förslag och motivering

Vänsterpartiet har noterat att trafik med tung lastbil efter Skolgatan till och från östra industriområdet förekommer rikligt och regelbundet, vilket strider mot kommunens intensioner att styra den till Mörttjärnvägen eller Bågvägen mot nämnda industriområde. Vänsterpartiet anser att denna tunga trafik utgör ett stort riskmoment för skolbarnen och att denna risk måste elimineras snarast. Därför yrkar Vänsterpartiet på införande av förbud mot trafik med tung lastbil från korsningen Storgatan – Skolgatan fram till busstationens norra infart.

Åtgärder vid införande består i uppsättande av förbudsskylt mot trafik med tung lastbil vid korsningen Storgatan – Skolgatan samt i andra riktningen norra infarten till busstationen.
Med hänvisning till busstationens läge behövs att trafik med buss även fortsättningsvis ska vara tillåten.

Vänsterpartiet i Malå

Jan-Anders Perdahl
Åke Wallgren
Lena Kjällgren
Martin Bildström
Britt-Marie Snell Perdahl

Motion till fartbegränsning 30/km efter Skolgatan

Motion till kommunfullmäktige

2011-12-26
Av Vänsterpartiet
F
örlängd sträcka med fartbegränsning 30km/tim efter Skolgatan      

Förslag och motivering

Många barn promenerar eller cyklar efter Skolgatan till och från skolan varför Vänsterpartiet yrkar på förlängd fartbegränsning 30 km/tim fram till korsningen Skolgatan – Gruvvägen. Förlängningen är också gynnsam för Malå GeoScience AB och SGU som har lokaler på båda sidor av Skolgatan.

Vänsterpartiet vill också permanent slopa tidsintervallen gällande fartbegränsningen eftersom denna enbart är förvillande. Den tidsskillnad som bilisten förlorar på sträckan beroende grund av den förlängda fartbegränsningen måste betraktas som försumbar.

Åtgärder vid införande består i framflyttning av skylt 30 km/tim till korsningen Skolgatan – Gruvvägen.

Vänsterpartiet i Malå

Jan-Anders Perdahl
Åke Wallgren
Lena Kjällgren
Martin Bildström
Britt-Marie Snell Perdahl