Malå kommun och framtiden

Malås kommunfullmäktige valde måndag 3/12 de personer som ska ha viktiga och ansvarsfulla förtroendeuppdrag i nämnder, styrelser, bolag m.m.. Hur ser då framtiden ut? Vilka möjligheter och vilka utmaningar står Malå inför? Ja, ska man se på det som har diskuterats den senaste tiden så kan man nog påstå att bilden är ganska negativ. Ett antal ”affärer” har förekommit där kommunens agerande har granskats, ifrågasatts och kritiserats. Låt mig för det första säga att jag välkomnar granskningar som tittar på hur skattepengar används. En kommun ska tåla kritisk granskning!

Men……..det finns andra bilder som vi som bor och verkar i Malå kommun tillsammans har ett ansvar att förmedla. Möjligheterna att leva ett gott liv i Malå kommun är stora! Historien lär vi oss av – framtiden formar vi tillsammans.

  • Boende……..om du vill till mycket rimliga priser bo bra så är Malå med omnejd ett mycket klokt val. Om du anser att bostaden är en handelsvara som du ska tjäna pengar på så finns det mer “lukrativa” platser.
  • Barn och unga…….jämfört med många andra platser jag vistats  på uppfattar jag Malå tryggt och en plats som erbjuder bra förskola och skola. Det krävs naturligtvis en medveten politik för att Malå ska kunna erbjuda goda uppväxtvillkor.
  • Äldre……det jag genom äldre anhöriga fått se av Malås omsorgsverksamhet har imponerat på mig. Engagerad personal, en bra service och inte minst sociala nätverk som ger möjlighet att som äldre vara aktiv på olika sätt. Det kanske ”knakar” lite i välfärdsbygget runt omsorgsfrågorna. Ska förändringar genomföras är det viktigt att alltid informera, lyssna och respektera personal och brukare.
  • Jobb och näringsliv……för att vara en liten inlandskommun så finns i Malå ett blandat näringsliv med stora aktörer, statlig verksamhet, basindustri samt ett antal mindre företag med stor bredd. Sedan finns i Malå stora möjligheter inom besöksnäringen och här behövs förutom ett antal goda entreprenörer politiska initiativ och beslut. Dessutom har vi en rennäring och en samisk kultur kopplad till Sveriges sydligaste sameby som med kloka strategier naturligtvis kan bidra till en utveckling av hela Malå kommun.
  • Engagemang……Det faktum att det runt om i kommunen pågår, planeras och genomförs en rad arrangemang, insatser och investeringar beror i första hand på människors engagemang. Ska hela samhället kunna utvecklas behövs det engagemang i stort som i smått. Vi har dessutom i Malå ett stort antal människor som under stor del av året lever i vår kommun även om de är skrivna någon annanstans. Dessa personer, deras nätverk och kompetens, kan vi bli mycket bättre på att tillvarata.

Sammantaget ser jag naturligtvis en mängd hot, svårigheter och utmaningar men jag ser också möjligheter att leva ett gott liv. Vi malåbor borde vara mer stolta över oss själva. Vi borde tala om för fler att hos oss finns det plats för fler och hos oss finns det goda möjligheter oavsett om du är gammal eller ung. Vi måste också våga tala med regeringar (oavsett färg) om våra speciella förutsättningar som liten inlandskommun. Människors engagemang kommer att vara avgörande för hur framtiden formas. Det finns många sätt att vara engagerad. I en kommun som Malå där de flesta känner varandra borde det vara naturligt och lätt att lyssna, diskutera och göra människor mer delaktiga och på så sätt bidra till framtidstro. Som kommunstyrelsens ordförande från och med 1/1 2019 har jag fått förtroendet att under 4 år tillsammans med andra leda mitt och vårt Malå framåt tillsammans med många duktiga medarbetare. Vi kommer att behöva många goda krafter det arbetet ………………..ni är välkomna!

Lennart Gusta(v)sson

Fr.om. 1/1 2019 kommunstyrelsen ordförande i Malå

PRESSMEDDELANDE

 

Vänsterpartiet och Socialdemokratera styr Malå kommun de kommande fyra åren.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har enats om att tillsammans styra Malå kommun de kommande fyra åren. Vänsterpartiet kommer som största parti att inneha posten som kommunstyrelsens ordförande.

  • Vi kommer att så långt det går dela på ledarskapet eftersom vi vet att det behövs gemensamma tag för att få ekonomin på fötter och göra kommunen ännu bättre, säger Lennart Gustavsson (v) som nomineras till kommunstyrelsens ordförande.
  • Vår målsättning är att konstruktivt delta i arbetet för att fullfölja det arbete som vi inlett i syfte att få en ekonomi i balans, säger Mikel Abrahamsson (s).
  • Tillsammans har vi ett stöd på 63% i kommunvalet. Det förpliktigar och innebär ett stort ansvar. Vi tänker arbeta med stor öppenhet och avser att skapa breda lösningar, avslutar Gustavsson och Abrahamsson.

Hur blir det i Malå nu efter valet? Vänsterpartiet blev största parti i kommunvalet. Det känns naturligt att söka samarbete med socialdemokraterna och därför har vi erbjudit dem ett samarbete och maktdelnng (s och v har tillsammans mer än 63% av rösterna i kommunvalet). Vänsterpartiet har sagt att som största parti är det naturligt att man innehar posten som kommunstyrelsen ordförande. Jag är övertygad om att många goda krafter behövs för att uveckla Malå och tror att man hitta nya former för att leda Malå kommun.
Vi ser med spänning fram mot ett svar från Socialdemokraterna.

Fika och prat med Vänsterpartiet

Fika och prat med Vänsterpartiet.
Tack för bra diskussioner, frågor och förslag. Bland det som finns noterat är bl.a.:
– Framtidstro….hur?
– Välfärdsmiljarden…….?
– Hur får folk veta vad som händer och vad som planeras?
– Tjamstan – hur ser framtiden ut?
– Underhåll av fastigheter?
– Simundervisning?
– Matsalen för de äldre?

Vi funderar och återkommer med information. Vi kommer att bjuda på prat och fika minst en gång till före jul.
Funderingar, tankar, förslag, idéer……..hör gärna av er.

Debattartikel i Norran

I vår demokrati ingår en fri och obunden press som en väsentlig del. Som förtroendevald i olika sammanhang och på olika nivåer har jag mött granskande journalistik. Ibland har jag varit förargad eftersom jag tyckt det gjorts ett dåligt jobb och ibland har jag uppskattat att man gjort vad jag tyckt ett bra jobb. Oavsett min åsikt om journalistik så blir jag mer och mer övertygad om dess roll i en demokrati.

Det gäller på alla nivåer inte minst den lokala nivån. Vi som levt i Norrans spridningsområde vet att Norrans budskap många gånger ansetts och anses som sanningen. Hur många gånger har inte diskussionerna startat med ”i lest däri Norran….”.

Det som nu berört mig är granskningen av diverse hantering av offentlig ekonomi i Malå. Det har bl.a. lett till att en riktad granskning nu inletts vilket naturligtvis är positivt. Man kan fråga sig om något skulle ha hänt om inte journalistiken gjort sitt jobb. Hade vi i Malå på allvar tittat på hur rutinerna följdes? Hade vi börjat diskutera saker som ”sitter i väggarna”?

Det som hänt och händer i Malå visar enligt min mening på den roll som media har i en levande demokrati. I en tid där så kallade nyheter (fake news) lätt blir till politiska redskap behövs en fri och obunden journalistik som inte servar politiken med ”rätt” saker utan mer gagnar och värnar allmänheten.

Lennart Gusta(v)sson, Rentjärn – Malå