Valet 2010

Valet handlar inte om antalet utspel eller om att få ut så många argument som möjligt. Det handlar inte ens om  att vinna debatterna – det handlar om att vinna väljarna. Det viktigaste är inte att vara snyggast, bäst i klassen, eller kunna argumentera ned moderaterna på torget. Det handlar om att få vårt sagt: att visa på var skillnaderna ligger.

Vi vill behålla demokratin i Malå

Vänsterpartiet i Malå vill stärka kommunfullmäktige genom att bevara och utveckla dess nuvarande arbetsformer, stärka demokratin och medborgarinflytandet. En viss oro finns över att framtida beslutsformer kan komma att ändras genom slopandet av kommunala nämnder till förmån för mindre beredande utskott bemannade av kommunfullmäktigeledamöter.

Nämndernas fördel ligger i att personer som är kunniga och intresserade i vissa områden exempelvis skola eller omsorg kan knytas till aktuell nämnd och där utföra ett gott arbete. Dessa specialintressen eller kunnande blir svåra att nå i de beredande utskotten. Det ter sig ganska omöjligt att ledamöter i dessa utskott ska ha tid, ork och möjlighet att i detalj orientera in sig i alla frågor. Därmed ökar risken för tjänstemannastyre. Vänsterpartiet i Malå motsätter sig bestämt denna nyordning ifall frågan blir aktuell. Läs mer

Jonas och Lennart på Forum i Malå

I söndags den 22 augusti mötte ett drygt trettiotal besökare upp på Forum för att lyssna och diskutera med två ledande Vänsterpartister, Jonas Sjöstedt och Lennart Gustavsson.

Jonas inledde med ett anförande som stämde till eftertanke om vad som hänt under de senaste fyra åren med alliansstyre. I grova drag kan man kalla detta för nedmonteringen av den svenska gemensamma välfärden.

Allianspolitiken har som bekant i stort gått ut på sänkta skatter (jobbskatteavdraget) som i debatten ofta utmålas ge undersköterskan några hundralappar extra i plånboken varje månad medans det mödosamt förtigs att paret Reinfeldt exempelvis gör sig en extra slant av 125 000 kr årligen av samma jobbskatteavdrag. Sålunda kan konstateras att det sänkta skattetrycket mest av allt gynnar rika grupper och skapar större klassklyftor och därigenom ett sjukare samhälle. Jonas menar vidare att valet kommer att bli mycket viktigt i bemärkelsen att det kommer att avgöra den framtida samhällsmodellen. Läs mer

Den ökade otryggheten är förödande för Sverige

Debatt i Aftonbladet 2010-08-16
Mikael Wiehe: Vi måste ha en regering som förnyar landet

Från 80-talet och framåt har ojämlikheten ökat. Denna trend har på ett odiskutabelt sätt förstärkts under Reinfeldts regim. 2004 var andelen fattiga uppe i 9 procent. 2008 hade den vuxit till 13 procent.? Alliansregeringens politik ger ingen anledning att tro att utvecklingen kommer att hejdas. Det är allvarligt. Stora inkomst- och statusklyftor står i negativ förbindelse med en rad centrala välfärdsfrågor som hälsa, kriminalitet och social rörlighet. Som Richard Wilkinson och Kate Pickett visar med stöd av en massiv dokumentation i sin bok ”Jämlikhetsanden” (2009) är ojämlikhet förödande – och inte bara för de fattiga, utan också för de rika i form av sämre hälsa och kortare liv. Läs mer

Kom, lyssna och diskutera

JONAS SJÖSTEDT
Förstanamn på Vänsterpartiets riksdagslista
och
LENNART GUSTAVSSON

Förstanamn på Vänsterpartiets landstingslista, Västra valkretsen

Söndag 22/8 kl 18.00 på Forum i Malå

Vi bjuder på kaffe  –  Alla är välkomna!

Våra kandidater till kommunfullmäktíge 2010

Vänsterpartiet i Malå genomförde sitt årsmöte i söndags 21 mars. Utöver sedvanliga årsmötesfrågor diskuterades strategier inför den kommande valrörelsen och behovet av en ny mer demokratisk och öppen politik i Malå. Åke Wallgen återvaldes för ännu ett år som avdelningens ordförande. De närvarande lät sig också väl smaka av den goda smörgåstårtan.

Listan inför kommunvalet är fastställd enligt följande: 
 
  1  Jan Anders Perdahl
  2  Åke Wallgren
  3  Martin Bildström
  4  Lena Kjällgren
  5  Britt-Marie Snell Perdahl
  6  Siv Stenberg
  7  Kjell Nilsson
  8  Ralf Linder
  9  Linn Ulwebäck
10  Claes-Göran Wikström
11  Roger Nilsson