Kommungruppen

Kommunfullmäktige
Lundström Petter, ordinarie
Stenberg Siv, ordinarie
Wallgren Åke, ersättare
Harr Anna, ersättare
Linder Ralf, ersättare

Kommunstyrelsen
Gustavsson Lennart, 2:e vice ordf.
Harr Anna, ordinarie
Stenberg Siv, ersättare
Lundström Petter, ersättare

Barn- och utbildningsnämnden
Harr Anna, 2:e vice ordförande
Lundström Pontus, ersättare

Kultur- och fritidsnämnden
Stenberg Siv, ordinarie

Malå/Norsjö miljö och byggnämnd
Harr Anna, ersättare

Omsorgsnämnden
Stenberg Siv, 2:e vice ordförande

Kommunfullmäktiges valberedning
Lundström Petter, ordinarie
Wallgren Åke, ersättare

Valnämnden
Stenberg Siv, ordinarie

Styrelseledamöter
Malåbostaden AB
Wikström Claes-Göran, ordf.

Malå energi & industri AB

Wallgren Åke, vice ordf.

Uppdaterad 2018.04.26