Kommungruppen

Kommunfullmäktige
Lundström Petter, ordinarie
Stenberg Siv, ordinarie
Wallgren Åke, ersättare
Harr Anna, ersättare
Nyström Lena, ersättare

Kommunstyrelsen
Lundström Petter, 2:e vice ordf.
Harr Anna, ordinarie
Stenberg Siv, ersättare

Barn- och utbildningsnämnden
Harr Anna, ordinarie
Lundström Pontus, ersättare

Kultur- och fritidsnämnden
Stenberg Siv, ordinarie

Malå/Norsjö miljö och byggnämnd
Harr Anna, ersättare

Omsorgsnämnden
Stenberg Siv, ordinarie

Kommunfullmäktiges valberedning
Lundström Petter, ordinarie

Valnämnden
Stenberg Siv, ordinarie

Styrelseledamöter
Malåbostaden AB
Wikström Claes-Göran, vice ordf.
Wallgren Åke, ersättare

Malå energi & industri AB

Wallgren Åke, vice ordf.
Lundström Petter, ersättare

Uppdaterad 2017.03.01