Styrelse 2017

Styrelsen väljs vid årsmötet

Senaste årsmöte 2017.01.29

Ordinarie ledamöter

Åke Wallgren, ordförande

Anna Harr, sekreterare
Siv Stenberg, kassör
Abbas Akhlagi

Petter Lundström

Revisorer

Lena Nyström

Claes-Göran Wikström, suppleant

Valberedning

Styrelsen