Styrelse 2018

Styrelsen väljs vid årsmötet

Senaste årsmöte 2018.03.18

Ordinarie ledamöter

Åke Wallgren, ordförande

Anna Harr, sekreterare
Siv Stenberg, kassör

Petter Lundström
Lennart Gustavsson

Revisorer

Lena Nyström

Claes-Göran Wikström, suppleant

Valberedning

Styrelsen