På gång

Januari

14 Valmöte 16:00 ABF
28 Medlemsmöte 15:00 Rentjärn

Februari

11 Medlemsmöte 16:00 ABF
14 (V)i tror på Malå – Dialog på Dungers

Mars

25 Medlemsmöte 18:00 ABF

April

15 Vänstern bjuder på korv i Tjamstan

Maj
1 ”Röd musik” och prat på Dungers 15:00

Juni

3 Medlemsmöte