Sista fullmäktige med den gamla majoriteten

Kommunfullmäktigemötet den 25 oktober 2010 blev en tämligen avslagen historia vars 16 ärenden var överstökade på knappt två timmar. Mest anmärkningsvärt var att fyra av tolv stolar stod tomma för Malålistans del, bland dem Arne Hellstens, okänt varför.

Den fråga på dagordningen som väckte debatt rörde framtida samarbete med landstinget rörande Tjamstangården. Debatten handlade om framtida huvudmannaskap i avtalet. Bestämt är att det ska finnas en huvudman.

Med denna organisation förväntas verksamheten kunna styras optimalt så att vårdtagarna kan få så god omvårdnad/vård som möjligt. Läs mer