Debattartikel i Norran

Varför Malå?

Jag får ganska ofta frågan om varför jag gillar Malå och på något sätt alltid återvänder. Genom åren har jag hunnit med att bo på många andra ställen. Stora städer, i Mellansverige, i norrländska kuststäder. Jag har dessutom haft arbeten och uppdrag som gett mig möjlighet att vara verksam utanför Sverige och skapa en mängd nätverk. Vad har då Malå att ge, vad finns det för möjligheter och vilken bild ska vi sprida?

Boende……..om du vill till mycket rimliga priser bo bra så är Malå med omnejd ett mycket klokt val. Om du anser att bostaden är en handelsvara som du ska tjäna pengar på kanske det finns mer “lukrativa” platser.

Barn och unga…….jämfört med många andra platser jag vistats  på uppfattar jag Malå tryggt och en plats som erbjuder bra förskola och skola. Bra kompetens och hög andel behöriga så vitt jag förstår. Men naturligtvis krävs en medveten politik för att Malå ska kunna fortsätta vara bra.

Äldre……det jag genom äldre anhöriga fått se av Malås omsorgsverksamhet har imponerat på mig. Engagerad personal, en bra service och inte minst sociala nätverk som ger möjlighet att som äldre vara aktiv på olika sätt. Nu “knakar” det lite i välfärdsbygget runt omsorgsfrågorna. Ska förändringar genomföras är det viktigt att informera, lyssna och respektera personal och brukare.

Jobb och näringsliv……för att vara en liten inlandskommun så finns i Malå ett ganska blandat näringsliv med stora aktörer, statlig verksamhet, basindustri samt ett antal mindre företag med stor bredd. Med en liten lokal marknad är det viktigt att se och agera i en alltmer globaliserad värld där modern teknik ger lands- och glesbygd nya möjligheter. Här kan politiken bidra med strategier som skapas med en bred förankring hos näringsliv och fackliga organisationer. Sedan finns i Malå enligt min mening stora möjligheter inom besöksnäringen och här behövs förutom ett antal goda entreprenörer politiska initiativ och beslut. Dessutom har vi en rennäring och en samisk kultur kopplad till Sveriges sydligaste sameby som med kloka strategier naturligtvis kan bidra till en utveckling av hela Malå kommun.

 

Engagemang……Malå har förutom tätorten ett antal byar. Det faktum att det pågår, planeras och genomförs en rad arrangemang, insatser och investeringar beror i första hand på människors engagemang. Ska hela samhället kunna utvecklas behövs det engagemang i stort som i smått. Vi har dessutom i Malå ett stort antal människor som under stor del av året lever i vår kommun även om de är skrivna någon annanstans. Dessa personer, deras nätverk och kompetens, kan vi bli mycket bättre på att tillvarata.

Sammantaget…..ser jag naturligtvis en mängd hot, svårigheter och utmaningar men jag ser också möjligheter att leva ett gott liv. Vi malåbor borde kanske vara mer stolta över oss själva. Vi borde kanske tala om för fler att hos oss finns det plats för fler och hos oss finns det möjligheter oavsett om du är gammal eller ung.

Människors engagemang kommer att vara avgörande för hur framtiden formas. Det finns många sätt att vara engagerad. Jag väljer att göra det inom politiken. I en kommun som Malå där de flesta känner varandra borde det vara naturligt och lätt att lyssna, diskutera och göra människor mer delaktiga och på så sätt bidra till framtidstro.

Lennart Gusta(v)sson

 

Vänsterpartiet avstår partistöd

 

Parti avstår partistöd – efter kommunens ekonomiska kris

Vänsterpartiet i Malå avstår att söka partistöd för förra året – detta eftersom kommunens ekonomi är ansträngd.
– Jag tycker vi ska föregå med gott exempel, säger Lena Nyström (V), partiets revisor.

Malå kommuns ska göra stora besparingar fram till 2020. På grund av detta väljer nu Vänsterpartiet att avstå från att söka partistöd och mandatstöd för förra året. Totalt handlar det om lite mer än 14 000 kronor enligt partiet.

– Varför ska politikerna ta till sin kassa när vi har ett sådant här underskott. Vi får bekosta det på annat sätt, säger Lena Nyström (V), partiets revisor.

Det har tidigare talats om att Malå kommun måste spara 20 miljoner fram till 2020.

Gör det här verkligen någon skillnad?

– Varför ska inte personalen få ett julbord och vi ska ta det här partistödet. Jag tycker vi ska föregå med gott exempel, säger Lena Nyström.

Partiet meddelar att det kan bli aktuellt att söka partistöd för nästa år eftersom ett valår innebär ökade kostnader.

Debattartikel

Kan politiker ha fel?

Första maj inleddes förändringen av måltidsservicen vid Furugården i Malå. Planerna är att i besparingens heliga namn stänga den mötesplats som matsalen vid Furugården är. Jo, det är just en mötesplats det rör sig om och inte i första hand en matservering.

I den framtagna konsekvensbeskrivningen finns en hel del intressant läsning. Det framgår bl.a. att besparingen är 315 360: -/år och att 3,11 årstjänster kan användas i annan verksamhet. Vidare kan man läsa att det finns ”risk för att de äldre som idag nyttjar matsalen blir mer isolerade, vilket kan skapa oro och mer behov av insatser” samt att det finns ”risk för att de äldre äter sämre, vilket kan ge sämre hälsotillstånd och därigenom ökat behov av insatser på längre sikt”. Vidare konstateras att förändringen innebär ett hyresbortfall för det helkommunala bostadsbolaget.

Jag vet att Malå kommun måste effektivisera, rationalisera och inom vissa verksamheter skära ner men…….när man gör olika former av konsekvensbeskrivningar så måste enligt min mening en övergripande analys göras. Missar man det så riskerar man att olika verksamheters beslut leder till stora konsekvenser för andra verksamheter.

Dessutom är det iögonenfallande att det bland en mängd konsekvensbeskrivningar (återfinns på Malå kommuns hemsida http://www.mala.se/?id=18777 ) konstateras att arbetet med tjänstemannaorganisationen ej är påbörjad och att ingen konsekvensbedömning finns. Nu har man i och för sig beslutat om att inleda det arbetet men det krävs ingen större analys för att inse att i Malå kommuns besparingsprogram så väntar man med en översyn av överbyggnaden medan man är snabb på åtgärder i den direkta verksamheten.

 

Jag tror att alla inser att besparingar måste ske och att alla kan ha idéer om hur det kan göras. En avgörande fråga är då på vilket sätt som delaktighet och med inflytande sker. Att bli informerad om beslut där upplevelsen är att man inte fått en chans att ”vara med” skapar inget gott.

En stor ödmjuk lyssnande öppenhet behövs för att skapa den delaktighet som kommer att behövas för att göra kommuner som Malå till bra ställen att leva och verka i. Frågorna till oss som arbetar politiskt på lokal nivå är: Törs vi, vill vi, kan vi?

Lennart Gusta(v)sson

Rentjärn, Malå

PRESSMEDDELANDE

Vänsterpartiet i Malå avstår från partistöd med hänvisning till kommunens ekonomi.

I en skrivelse till Malå kommun har Vänsterpartiet meddelat att man avstår från partistöd. Av skrivelsen som är undertecknad av Vänsterpartiets revisor, Lena Nyström, framgår bl.a. man gör det med hänvisning till det besvärliga ekonomiska läge som Malå kommun befinner sig i.

MER INFORMATION

Kontakta

Lena Nyström

070-236 41 02

1:a MAJ

Tack alla ni som deltog i Vänsterpartiet – Malås firande av 1:a MAJ

Lott nr 35 och 40 har ett presentkort att hämta.

Kontakta Lennart Gustavsson 070 343 96 85

 

1:a MAJ

Dungers tisdag 1 maj kl. 15.00

Vi träffas, pratar med varandra och firar 1:a MAJ.
Musik…….Michael Bohman spelar och sjunger. Fika finns att köpa

 

 

VÄLKOMNA!

 

 

 

Föraktfull syn på människan

Ekonomiska klyftor ökas trots kunskap om att även de rika mår bättre i jämlika samhällen.

av Kjell Hanseklint
vänsterkrönikör

Synd att dessa bildningsreportage blir olästa eller bara flyktigt skummade på grund av att vi bara läser dagstidningar 22 minuter per dag. Jag tänker på de utmärkta reportagen om våra ökade ekonomiska och sociala klyftor som publicerades i Norran måndag, onsdag och torsdag förra veckan.

Har du trots din bildningstörst inte läst reportagen, lägg tidningarna vid sängen för läsning i lugn och ro till helgen. Vill du hårt lönearbetande medborgare fortsätta vara okunnig om priset för de skattesänkningar du belönats med de senaste åren, förstör tidningarna så de inte kommer i bildningstörstandes händer.

Det märkliga är att de ekonomiska och sociala klyftorna ökas medvetet trots kunskaper om att till och med de rika mår bättre, känner sig tryggare och lever längre i jämlika samhällen. Genom att sammanställa länders offentliga statistik och göra jämförelser har till exempel Richard Wilkinsson och Kate Pickett i boken ”Jämlikhetsanden” kunnat visa att det är så. Med antiintellektuella argument har den boken sågats av mången högljudd högerekonomism.

I Sverige accepteras det till och med att den som får sin försörjning från socialförsäkringar eller pension får betala högre skatt än om samma person fått samma låga inkomst genom lönearbete. Det värsta är att en tänkt så kallad arbetarregering, efter valet 2014, inte tror sig om att kunna vinna en opinionsstrid för att direkt rätta till den borgerliga tokigheten.För jag som har stora tvivel om att vi lever i, eller ens är på väg in i ett kunskapssamhälle, är de medvetet ökade sociala och ekonomiska klyftorna ett av argumenten för att snacket om kunskapssamhället är betydligt överdrivet. Och även om vi skulle vara på väg in det samhället så hjälper det föga eftersom vi inte ser ut att ha tillräcklig bildning för att kunna omsätta kunskaperna till ett ekonomiskt, socialt och kulturellt rikt liv för alla.

Till sist tar jag risken att missförstås av de illvilliga. I dag känner jag mig privilegierad när jag 2010, efter 40 års lönearbete, fick sparken och därför några månaders genomlevda kunskaper om den föraktfulla människosyn som präglar arbetslöshetsförsäkringens villkor.

Publicerad i Norran 2013-01-07