Sälj hela skiten!

Boktips!
Eller hur privatiseringarna raserar den gemensamma välfärden

Den gemensamma välfärden privatiseras – i allt snabbare takt och med allt mer raffinerade metoder. Privatiseringarna löper idag per automatik, lagstadgade och skattefinansierade, inlindade i nyspråk om valfrihet och mångfald. Det mesta står på spel: vård, skola, omsorg, bostäder, statlig verksamhet och infrastruktur.

Vilka är vinnarna: medborgarna eller den transnationella privatiseringsindustri som gör vinst på människors behov? Vad händer när välfärden blir en marknad? När kommersiella bolag tar över skola, sjukvård och äldreomsorg?

Sälj hela skiten! är en berättelse om privatiseringsvågen, dess drivkrafter och konsekvenser. Om den stora omvandling som blir synlig när alla privatiseringar läggs samman.

Ett tudelat system tar form, där några kan välja välfärd de luxe, medan andra får hålla till godo med en luggsliten offentlig sektor. Men utvecklingen är inte ödesbunden. Det går att stoppa privatiseringsvågen. Och det finns alternativ.

Bokens författare – Josefin Brink, Jens Ergon, Peter Gustavsson och Kent Werne – är aktiva inom politik, folkbildning och journalistik. De håller också förläsningar om privatiseringarna och dess konsekvenser.

”Sälj hela skiten” utkom under maj 2009 på Ordfronts förlag
Ordinarie pris 50 kr st.