Motion om återförsäljning av material från Återvinningscentral

Förslag till fullmäktigebeslut

Vänsterpartiet i Malå yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ett lokalutrymme tas fram där Malåbor kan lämna in föremål för återanvändning, som ett alternativ till att kasta ner dem i containers. Föremålen ska då kunna lagas vid behov och sedan återanvändas/säljas till allmänheten.

Motivation

 Allt material som lämnas till Återvinningscentralen kostar kommunen pengar i form av avgift till Bodens sopförbränningsstation eller deponi. Många av de föremål som lämnas till Malå ÅVC är ofta i bra skick och kan återanvändas/säljas.

Vänsterpartiet i Malå föreslår därför att kommunen skapar ett system för återanvändning av inlämnade föremål liknande de som finns i flesta andra kommuner
t ex Kronan i Luleå:

http://www.lulea.se/forinvanare/arbeteochpraktik/praktikochutbildningsplatserforvuxna

/atervinningsmarknad.4.6ebed23a109d954a359800045094.html

och Repris i Piteå:

http://www.pitea.se/repris/

Vänsterpartiet i Malå

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *