Motion om förbud mot trafik med tung lastbil efter Skolgatan

Motion till kommunfullmäktige

2011-12-26
Av Vänsterpartiet

Förbud mot trafik med tung lastbil efter Skolgatan 

Förslag och motivering

Vänsterpartiet har noterat att trafik med tung lastbil efter Skolgatan till och från östra industriområdet förekommer rikligt och regelbundet, vilket strider mot kommunens intensioner att styra den till Mörttjärnvägen eller Bågvägen mot nämnda industriområde. Vänsterpartiet anser att denna tunga trafik utgör ett stort riskmoment för skolbarnen och att denna risk måste elimineras snarast. Därför yrkar Vänsterpartiet på införande av förbud mot trafik med tung lastbil från korsningen Storgatan – Skolgatan fram till busstationens norra infart.

Åtgärder vid införande består i uppsättande av förbudsskylt mot trafik med tung lastbil vid korsningen Storgatan – Skolgatan samt i andra riktningen norra infarten till busstationen.
Med hänvisning till busstationens läge behövs att trafik med buss även fortsättningsvis ska vara tillåten.

Vänsterpartiet i Malå

Jan-Anders Perdahl
Åke Wallgren
Lena Kjällgren
Martin Bildström
Britt-Marie Snell Perdahl

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *