Vi fick fel information om när ambulansbeslutet skulle tas

Tyvärr kom det att bli oriktiga uppgifter i min rapport 27 oktober. Men enligt de uppgifter som då förelåg skulle slutligt beslut i ambulansfrågan tas av Landstingsnämnden den åttonde november. Få eller ingen kunde tro eller inbilla sig att vård- och ambulansfrågorna skulle komma att betraktas av så ringa betydelse i Landstinget att dess hälso- och sjukvårdsnämnd skulle delegeras till definitivt beslut. Det här är ingenting annat än ett taktiskt ränkspel av S majoriteten i Landstinget. Må skam och vanära vila över dessa beslut!

Martin Bildström

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *