Kampen om ambulansen fortsätter . . .

I måndags den 26/10 inbjöd Vänsterpartiet i Malå till träff angående försämringarna av sjukvården i länet. Vice ordförande i Lanstingsstyrelsen Maria Grip (V) informerade och svarade på frågor rörande (S) och (MP):s budgetförslag om neddragningar i akutsjukvården och avvecklingen av ambulansen i Malå. Även medicinskt ansvarige för Malå och Sorsele leg läk Gunilla Hegardt fanns på plats för att svara på frågor om medicinska konsekvenser av föreslagna neddragningar.

Frågans emotionella styrka och oro bland malåborna har visat sig i tidigare manifestationer namninsamlingar m m och att stora konferensrummet på hotellet var fullsatt denna afton. Hotellchefen Franco Attini gav sitt stöd genom att bjuda på lokalhyran.

Sjukvårdsneddragningarna innebar att Maria Grip valde att avgå som Landstingsråd. (S) och (MP) har en mycket knapp majoritet i Landstingets samtliga styrelser och nämnder och kan därigenom driva genom försämringarna till beslut.

Maria förklarade att frågan rörande indragningar av ambulanser inte var diskuterad i beredningsarbetet utan mer eller mindre bara dök fram i slutskedet. Någon konsekvensbeskrivning av vilka besparingar indragningen kommer att ge eller vad det här kommer att innebära för akutsjukvården finns helt enkelt inte och likväl är frågan ämnad upp till beslut den åttonde november. Maria själv säger sig ha svårt att se några besparingar alls i ambulansindragningarna, snarare tvärt om.

Många av frågeställarna uttryckte oro för den förlängda inställelsetiden för ambulansen. Vid akut sjukdom ex stroke eller hjärtinfarkt är första timmans hjälpinsatts många gånger den avgörande skillnaden gällande överlevnad eller inte. En timma som med föreslagen besparing blir väntetid.

Vidare blir det taktiskt spel i Landstinget för att få igenom dessa besparingar. Till varje pris måste frågan undanhållas landstingsfullmäktige eftersom risken för voteringsförlust är uppenbar. Planen är att inledningsvis klubba förslaget i Landstingets Hälso- och Sjukvårdsnämnd, för att sedan ta slutligt beslut i Ladstingsnämnden. Förfarande bryter inte mot regelverket, men vart tar demokratin och den folkliga förankringen vägen?

Landstingsrådet Peter Olofsson väntas till Malå den sjunde november för att möta malåborna och ta del av åsikter, namninsamlingar m m. Besöket blir alltså dagen före planerat beslut i frågan.

I vanlig ordning vid Vänsterpartiets inbjudningar uteblev lokalreportern.

Martin Bildström

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *