Vänsterhänt nov 2008

För ungdomen i tiden

Vi ser hur ungdomarna står samlade utanför Malå kiosken som har stängt för länge sedan. I tidningen läser vi om drogerna som ökar i inlandskommunerna och det talas om vandalism och om ”dagens ungdom”. Men alla har inte ett hem att gå till, ungdomarna i Malå har ingenstans att ta vägen på kvällarna. Droger och vandalism blir för många ett substitut för tristessen och en längtan att få utlopp för sin kreativitet.

Det satsas alldeles för lite på ungdomar och kultur i Malå. Pengarna går i första hand till kärnverksamheterna. Malå kommun är en av de kommuner som satsar mest på näringslivet och det medför att all annan kommunal verksamhet kommer i andra hand. Det finns pengar till det man vill prioritera och vänsterpartiet vill prioritera satsningar på kultur och ungdomsfrågor.

Vänsterpartiet vill till att börja med minska på hyrbilar och därmed spara ca 200 000 kr varje år. Den besparingen vill vi satsa på ungdomar och kulturen i Malå och sedan jobba vidare genom att starta en kulturnämnd där ungdomarna själva får vara med och bestämma. Men Arne Hällsten och Malålistan fortsätter att prata om bättre tider medan ungdomarna står kvar där utanför Malåkiosken trots att den stängt för länge sedan.

Linn Ulwebäck

Förenkla resande med tåg till och från Malå

Vänsterpartiet i Malå vill som en del i sin verksamhet arbeta för att främja besöksnäringen i kommunen.
Mot bakgrund av ett allt större globalt miljöhot i form av växthuseffekten önskar allt fler dra sitt strå till stacken och vill prioritera miljövänligt resande med tåg och då borde Malå kommun göra allt för att underlätta för tågresenärerna.

Det är viktigt att det finns bra anslutningar till närmaste järnvägsstation Bastuträsk. Vårt förslag är att införa tågtaxi eller en mindre buss som kan bokas i förväg.

En fördel för tågresande är om man vid bokningen av resan kan beställa biljett, tur och retur, varhelst ifrån med destination Malå utan att behöva åka länstrafikbuss med byte både i Vännäs och Lycksele, vissa turer även Björksele.

När det gäller anslutning till flygförbindelse har kommunen aktivt och ekonomiskt bidragit till att detta fungerar väl, åtminstone gällande företagsresande.

Det är inte bra att resenärerna tvingas till mindre miljövänliga transportmedel än tåg. Förslaget torde även främja besöksnäringen i kommunen.

Aina H Bildström

Hyr- eller leasingbilar

Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att kommunen ska sluta använda dyra hyrbilar och istället leasa de bilar som tjänstemännen använder på tjänsteresor.
Motionen blev avslagen med motivationen att en ny upphandling kommer att ske under hösten. Under den processen kommer överväganden att ske ifall det visar sig att det blir mer ekonomiskt fördelaktigt att kommunen har egna bilar och leasingbilar istället för avtal om hyrbilar. Alternativet kan bli en kombination med avtal om hyrbilar, egna bilar och leasingbilar.

Dessutom framfördes argument att någon bör städa och tanka dessa leasingbilar. Dessa argument anser vi vara väldigt svaga då det är vuxna människor med körkort som arbetar på kommunen. Det är en självklarhet att en hyrbil bör tankas och städas efter användning. Malålistan sa inför valet att sköta en kommun var som att sköta ett företag och mig veterligt använder inga företag hyrbilar till vardags utan dom använder antingen egna köpta bilar, leasingbilar eller privata bilar.

Dessutom anser (v)i att en hel del onödiga resor som inte innebär någon vinning för kommunen genomförs och att det borde gå att ordna med videokonferenser, mail eller vanliga telefonsamtal. Finns det inget hyrbilskontrakt och för få bilar någon dag måste det gå att prioritera eller åka privatbil.

Åke Wallgren

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *